Markt informatie

Nederland

De markt voor

ICT in Nederland

Nederland is een financieel sterk en gezond land. De economische groei in 2018 bedroeg 2,7%. Door wereldwijde spanningen zal de economische groei naar verwachting afnemen tot 1,6% voor 2019 en 2020.

Volgens het Global Competitiveness Report 2019 van het World Economic Forum staat Nederland op de vierde plaats na Singapore, de Verenigde Staten en Hong Kong.

Voor meer informatie over de Nederlandse markt raden wij u aan ook te lezen:

World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2019: 4e!

Vooruitzichten

Groei in ICT Diensten

Netherlands Market

Nederland heeft meer dan 55.000 IT-bedrijven. Het grootste segment bestaat uit softwarebedrijven (54%, meer dan 30.000 bedrijven), gevolgd door systeemintegratoren en IT-serviceproviders (27%, 14.800 bedrijven), technologie- en internetbedrijven (8%, 4.000 bedrijven), hosting- en cloudproviders (6%, 3.000 bedrijven), hardwarebedrijven (5%, 2.800 bedrijven) en datacenters (0.5%, enkele honderden bedrijven).

Het aantal internetbedrijven, hosting, cloudproviders en datacenters neemt toe. Het merendeel van het IT-personeel (55%) is in dienst van softwarebedrijven die 41,9% van de totale omzet in de IT-markt vertegenwoordigen. Hardwareleveranciers zijn goed voor 29,8% en systeemintegratoren en IT-serviceproviders voor 15,8%.

De IT-sector is bijna net zo groot als de bouwsector en heeft de landbouwsector overtroffen.

Bron: Europese Commissie

De Nederlandse markt voor IT-diensten en apparatuur heeft een totale omzet van 90,3 miljard euro en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. De totale omzetgroei was 7,4% in 2018 en ook IT-bedrijven zijn positief over de toekomst. Meer dan de helft verwacht de komende drie jaar een omzetstijging of zelfs een sterke omzetstijging.

ABN Amro verwacht een groei van 5% in 2019 en 4,5% in 2020. ING is conservatiever, maar verwacht toch een groei van 3,5% in 2019 en 3% in 2020.

De sector is zeer dynamisch met nieuwe opkomende spelers die nieuwe bedrijfsmodellen introduceren.

Nederland IT: Veel kleine bedrijven

De overgrote meerderheid van IT-bedrijven is klein. 56% van de bedrijven bestaat uit zelfstandigen en 88% heeft 5 werknemers of minder.

0,6% van de IT-bedrijven heeft meer dan 100 werknemers. Dit is boven het Nederlandse gemiddelde van 0,4% voor andere bedrijven. Voor een jonge sector is IT volwassen in termen van grootteklassen.

ICT Innovatie

High Tech campus

ontmoetingsplaats voor studenten, innovatieve Start-ups en Corporates

Grootste belemmering

Personeels-
tekort

Ondanks de sterke groei van de afgelopen jaren en de optimistische verwachtingen, maken IT-ondernemers zich zorgen.

Het grootste obstakel is het gebrek aan personeel. Ergens tussen de 17% (volgens ABN AMRO) en 40% (bron: ING) zegt hier last van te hebben.

De industrie heeft altijd een structureel tekort aan goed opgeleid IT-personeel gehad, maar door economische groei en lage werkloosheid is dit probleem acuut geworden en omvat het andere functiegroepen binnen de branche.

Bronnen: download het rapport van ABN AMRO of bezoek de website van ING

Wat betekent deze informatie?

  • Nederland is een gezonde economie met bedrijven die willen uitbreiden, maar niet voldoende goed opgeleid personeel kunnen aantrekken 
  • Nederland is marketingtechnisch een “Rode Oceaan”: Tenzij u voor deze markt nieuwe of innovatieve IT-diensten levert, moet u werken in een markt waar grenzen zijn gedefinieerd en geaccepteerd. De competitieve spelregels zijn bekend. Buitenlandse bedrijven moeten het beter doen dan de concurrentie
  • De verwachte groei in de IT-industrie en het gelijktijdige acute tekort aan goed opgeleid IT-personeel geeft aan dat alleen een toestroom van goed opgeleid IT-personeel deze groei mogelijk zal maken. Corporates halen daarom virtueel (Capgemini) of op locatie (Cognizant)  medewerkers uit Azië om aan projecten in Nederland te werken

Wat kunt u doen om uw kansen te vergroten?

  • Laat zien dat u goed opgeleid ICT-personeel (cv’s, bedrijfsprofielen, referenties) beschikbaar hebt
  • Bouw relaties op met lokale ICT-serviceproviders (ze hebben wel klanten, maar een tekort aan goed opgeleid IT-personeel)

Meer informatie

Vertel ons wat u zoekt

We komen er snel op terug!

Flexibel schaalbare diensten voor Sales & Marketing: NextSales