Markt Informatie

België

De markt voor

ICT in België

België is een klein land. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) voor 2018 bedroeg € 459,8 miljard.

Dit vertegenwoordigt 2,9% van het BBP van de Europese Unie. De economische groei in 2018 was 1,5% en daalde tot 1,4% in 2019.

De groei zal naar verwachting 1,2% zijn in 2020 en 1,0% in 2021. Deze groei is vrijwel geheel te danken aan de Belgische markt voor (IT)-diensten.

De handelsbalans was in 2018 negatief en zal dat de komende jaren ook blijven.

Steeds belangrijker

Diensten industrie

België : De markt voor ICT in België.

Een concurrerend land

De dienstensector wordt steeds belangrijker voor de Belgische economie. In 2018 was de zakelijke dienstverlening goed voor 56,5% van de totale bruto toegevoegde waarde. De industriële sector vertegenwoordigt 13,8% en de bouwsector 5,3%.

België staat op de 27e plaats van de 63 meest concurrerende landen volgens het Institute for Management Development (IMD World Competitiveness Yearbook 2019) en op de 22e plaats volgens het World Economic Forum (Global Competitiveness Report 2019).

De IT-sector bestaat uit meer dan 40.300 bedrijven, waarvan ongeveer 6.300 eenmanszaken. Het grootste deel (94,5%) behoort tot de dienstensector. Meer dan 72% van het IT-personeel werkt voor bedrijven die zich bezighouden met “ontwerp en programmering van computerprogramma’s, computeradvies en aanverwante activiteiten”. Telecombedrijven staan op de tweede plaats.

Het aantal personeelsleden in de Belgische IT-sector bedroeg in 2018 106.600. Dit is een stijging van 3,8% ten opzichte van 2017. In de periode 2014 – 2018 is het aantal IT’ers jaarlijks met 14,2% gestegen.

De grootste groei kwam van de activiteiten: “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen” (+43,6%) en “ontwerp en programmering van computerprogramma’s, computerconsultancy en aanverwante activiteiten” (+33,4%).

Bronnen: Europese Commissie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Conjunctuurnota van januari 2020), FOD Economie (ICT in België)

Vooruitzichten

Groei in ICT Diensten

Personeelstekort is het grootste obstakel

Technologie Sector

Beter dan Europa

De Belgische technologiesector presteerde beter dan het Europees gemiddelde in 2019. De groei van bedrijven die IT-oplossingen bieden was 6%.

Dit komt omdat Belgische bedrijven in hoog tempo de digitale transformatie doormaken. Er is een groot aantal Start-ups. Het betreft voornamelijk eenmanszaken (Consultants zonder personeel die projectwerk uitvoeren).

Voor 2020 verwacht Graydon dat de Belgische markt voor IT-diensten met 2,3% zal groeien. Bedrijven wenden zich steeds meer tot externe consultants.

Kansen zijn er op het gebied van procesoptimalisatie, Blockchain en IoT (Internet of Things). Een groot deel van de nieuwe aanbieders op de markt start als eenmanszaak.

Bronnen: Computable, Graydon Insights

Personeelstekort vormt het grootste obstakel!

Groei

Vraagt om Personeel

Veel Belgische bedrijven geven aan dat hun groei wordt beperkt door een tekort aan ICT-personeel:

  • 4,6% van de beroepsbevolking in België heeft een baan in ICT
  • 7,8% van de bedrijven geeft aan dat ze het moeilijk vinden om ICT-vacatures in te vullen


Bronnen: StatBel, BELTUG

Wat betekent deze informatie?

  • België heeft een open economie met bedrijven die zien dat hun potentiële groei wordt belemmerd door een tekort aan geschoold IT-personeel
  • In marketingtermen is België een “Rode Oceaan”: Tenzij u als buitenlands bedrijf nieuwe of innovatieve IT-diensten levert voor deze markt, moet u werken in een markt waar grenzen zijn gedefinieerd en geaccepteerd. De competitieve spelregels zijn bekend. Buitenlandse bedrijven moeten de concurrentie overtreffen
  • De verwachte groei in de IT-sector en het gelijktijdige acute tekort aan goed opgeleid IT-personeel geven aan dat alleen een instroom van goed opgeleid IT-personeel deze groei mogelijk zal maken

Wat kunt u doen om uw kansen te vergroten?

  • Laat zien dat u goed opgeleid ICT-personeel (cv’s, bedrijfsprofielen, referenties) beschikbaar hebt
  • Bouw relaties op met bedrijven die zich richten op procesoptimalisatie, Blockchain en IoT en ICT-serviceproviders in het algemeen (ze hebben wel klanten, maar een tekort aan goed opgeleid IT-personeel)

Meer informatie

Vertel ons wat u zoekt

We komen er snel op terug!

Flexibel schaalbare diensten voor Sales & Marketing: NextSales